Tavoitteena ajantasainen päätöksenteko ja toiminnan jatkuva kehittäminen

Hyrian tiedolla johtamisen hankkeen tavoitteet ovat selvät. Niillä on tarkoitus mahdollistaa ajantasainen päätöksenteko ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Älykäs johtaminen konkretisoituu käytännön päätöksentekotilanteissa; se kytketään osaksi asiakaslähtöistä ja pedagogista kehittämistä.

Tiedon keräämisen, tuottamisen, jalostamisen, raportoinnin ja analysoinnin menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Tärkeä asia on myös tiedon oikeellisuus! Tiedolla johtamisella lisätään koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Tieto palvelee älykkäiden ratkaisujen tekemistä. Keskiarvojen sijaan katsotaan kokonaisuuksia ja jakaumia, koska lähtökohtaisesti keskiarvo ei kerro juuri mitään. Onko asteikolla 1-5 oleva keskiarvo 3 hyvä? Onko suurin osa vastannut kyselyyn 3 vai koostuuko se ääripäistä 1 ja 5? Mittarit ovat hyödyllisiä silloin, kun ne ohjaavat toimintaa rakentavasti ja tarvittava data syntyy arjessa.

Lisäksi datan käsittely ja raporttien automatisointi helpottavat tiedon jakamista tarvittaville kohderyhmille.

Mitä Hyriassa sitten on meneillään tiedolla johtamisen suhteen? Kovassa vauhdissa on menossa PowerBI-raportointi, jolla saadaan visuaalisuutta ja interaktiivisuutta raportteihin. Lisäksi tiedon yhdisteleminen tietovaraston avulla on kuvattu ja kehitys aloitettu. Asiakkuuksien, myynnin ja markinoinnin johtamisen tueksi rakennetaan uutta CRM-ohjelmaa, josta saadaan paljon tietoa johtamisen tueksi. Johtoryhmän haastatteluiden pohjalta on analysoitu mittareita ja niiden kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin.

Paljon on siis meneillään, visiot selvillä sekä tahtotila kova! Näillä on hyvä kehittää toimintaa entistä enemmän tiedolla johtamiseen.