YTO-aineet uuteen pajamalliin

Yhteisten tutkinnon osien, eli yto-aineiden opiskelussa siirrytään uuteen pajamalliin 1.8.2019 alkaen.

Pajamallissa yhteisten tutkinnon osien opiskelu keskitetään Hyvinkäällä Torikadulle ja Riihimäellä Sakonkadulle. Tiloihin tarvittavat muutostyöt tehdään kesän aikana.

Torikadulla toimitaan siihen saakka, kunnes Kauppalankadun uudet tilat ovat valmistuneet. Torikadulta Kauppalankadulle siirtyminen ajoittuu arviolta vuoteen 2022. Tämän vuoksi Torikadulle ei myöskään hankita uusia kalusteita, vaan toimitaan väliaikaisen väistön logiikalla olemassa olevia kalusteita hyödyntäen. Sakonkadulle hankitaan uudet kalusteet, jotka saapuvat kalustetoimittajalta arviolta syyslomien aikoihin. Siihen saakka toimitaan nykyisillä kalusteilla. Opiskelijoita varten hankitaan uusia Chromebook-tietokoneita.

Työjärjestelyjä muutetaan siten, että kesken työpäivän liikkuminen kaupunkien ja yksiköiden välillä poistuu tai ainakin vähenee. Pajamallissa työt tehdään pääsääntöisesti kello 8.30–14.30 välillä. Yhteisten tutkinnon osien toteutuksiin liittyviä iltaopintoja laajennetaan. Pajoja voidaan tulevaisuudessa toteuttaa myös esimerkiksi kello 16–20.30.